Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

bezpieczeństwo w sieci

Certyfikat ECDL PTI Standard zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie.

Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych – trzech do wyboru z ośmiu. Aby umożliwić kandydatom starającym się o certyfikat ECDL STANDARD uzyskanie go w dotychczasowej cenie certyfikatu ECDL CORE, PTI wprowadziło ECDL PTI STANDARD o określonym składzie, w którym oprócz zaktualizowanej zawartości starego CORE’a doszedł jeszcze specjalistyczny S3 – IT Security. Certyfikat ECDL PTI STANDARD określa więc ściśle te trzy dodatkowe umiejętności, konieczne do uzyskania certyfikatu ECDL STANDARD: użytkowanie baz danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, IT Security.

P.K.Sz-E. zaprasza na kursy/szkolenia na poziomie podstawowym/ średnio zaawansowanym/ zaawansowanym:
1.Informacja
2.Komunikacja
3.Tworzenie treści
4.Bezpieczeństwo
5.Rozwiązywanie problemów
Kursy/szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatów DIGCOMP.
Serdecznie zapraszamy.

Społeczności zrzeszające ludzi o podobnych poglądach, zainteresowaniach, czy też innych łączących elementach są w pewnym sensie znakiem rozpoznawalnym współczesności.

Korzystanie z internetowych i mobilnych technologii, by przekształcić komunikację w interaktywny dialog.

Witamy na kursie z doradztwa zawodowego. Możesz poznać świat zawodów.

W kursie prezentujemy bezpłatne narzędzia i usługi do prowadzenia i wspomagania nauczania, uczenia się, współpracy grupowej i komunikacji.

Prezitacja jest tworzona i redagowana online i tak też może być odtwarzana.

Praca w chmurze- praca z aplikacjami lub usługami, udostępnianymi przez internet.

Krótki opis:
Zapoznanie z zestawem i konfiguracja
Poznanie funkcji tablicy multimedialnej oraz możliwości jej wykorzystania.
Planowanie lekcji z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

Digital Competence Framework

Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej.

 • podstawy pracy z komputerem, bezpieczeństwo w sieci
 • pakiet biurowy /tekst, arkusz, grafika,/
 • internet, poczta elektroniczna i współpraca online
 • podpis elektroniczny
 • aplikacje specjalistyczne/cad, symfonia, corell, wirtualny fryzjer, majster, sweet home/
 • zaawansowane techniki pracy z komputerem i systemem operacyjnym
 • pakiet biurowy i praca online
 • bezpieczeństwo w sieci
 • multimedialne techniki prowadzenia lekcji
 • aplikacje edukacyjne i innowacyjność /e-sekretariat, e-dziennik, e-arkusz organizacyjny,e-nabór/
 • zaawansowane techniki pracy z komputerem i systemem operacyjnym
 • pakiet biurowy i praca online
 • podpis elektroniczny i bezpieczeństwo pracy w sieci
 • aplikacje specjalistyczne/elektroniczny obieg dokumentów, e-puap, esp/

Ramowy program

 • podstawy obsługi komputera i internetu
 • bezpieczeństwo w sieci, poczta elektroniczna
 • podstawy obsługi pakietu biurowego i pracy w chmurze
 • elementy elektronicznej księgowości, podpis elektroniczny /podstawy/
 • aplikacje specjalistyczne /e-wnioski, platformy aplikacyjne, inne narzędzia online/

Webmaster – szeroki termin, do niedawna oznaczający jedną osobę zajmującą się projektowaniem, kodowaniem, szatą graficzną oraz aktualizacją witryny internetowej.

Witrynę WWW webmaster wykonuje na zamówienie osoby (firmy), która chce zaistnieć w sieci internetowej.

Na technikę informatyczną składają się zagadnienia związane ze sprzętem (hardwarem)
oraz oprogramowaniem (softwarem).Te pierwsze obejmują budowę i kierunki rozwoju komputera, budowę i rozwój urządzeń
wejścia/wyjścia współpracujących z komputerem. Dostosowanie i modyfikacja sprzętu komputerowego do zastosowań w różnych dziedzinach działalności ludzi.
Te drugie obejmują zagadnienia tworzenia, modyfikowania i zastosowania oprogramowania użytkowego
w celu umożliwienia różnych zastosowań systemu komputerowego. I w swojej istocie jest najbardziej zbliżone do zadań Informatyki
teoretycznej rozumianej jako zagadnienia związane z tworzeniem algorytmów.

Kurs obsługi programu finansowo-księgowego Symfonia jest skierowany do absolwentów szkół ekonomicznych oraz pracowników administracyjnych zajmujących się sprawami finansowymi, księgowością w jednostce, orientujących się w zasadach rachunkowości oraz znających podstawy obsługi komputera.