Procedura reklamacji usługi szkoleniowej

1. Klient ma prawo oczekiwać, że:

 • zostaną spełnione założone cele szkolenia,
 • zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiadała firma szkoleniowa),
 • prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych,
 • prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych,
 • w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia,
 • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.

2. Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że:

 • uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia,
 • uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach,
 • uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł,
 • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy,
 • w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach EFS uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.

3. Uczestnik szkolenia (w przypadku szkoleń otwartych) lub zlecający (w przypadku szkoleń zamkniętych) może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt. 1 niniejszej procedury.

4. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym stosowny Załącznik do niniejszej procedury za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefonicznie, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do biura firmy.

5. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.

6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej procedury.

7. Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

8. Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

9. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.

10. Możliwe formy rekompensaty:

 • powtórzenie szkolenia w innym terminie,
 • zniżka 20% na kolejne szkolenie
 • otrzymanie dodatkowych materiałów dydaktycznych

11. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

Formularz reklamacyjny kursów online  Warunkiem koniecznym do wysłania wiadomości jest wyrażenie zgody na:

  [recaptcha]

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne Konsorcjum, Sojczyn Borowy 63, 19-200 Grajewo
  2. Kontakt z administratorem danych osobowych – cichocki.rm@gmail.com
  3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   • przetworzenia zapytania i prowadzenia korespondencji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
   • prowadzenia działań marketingowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dane osobowe przechowywane będą:
   • przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia wymiany korespondencji
   • do odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowych
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie niemożliwością powadzenia korespondencji
  7. Biorcy danych osobowych: dostawca aplikacji strony internetowej oraz hostingu, na którego serwerach znajduje się strona internetowa
  8. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

  Formularz reklamacyjny kursów stacjonarnych

  COPYRIGHT© 2019 Konsorcjum Grajewo.
  X